Vietnam | English
Tel: 0903 835 845
Email: tri@trikythuat.com
Hotline: 0903 835 845
Thành viên đăng nhập
Giỏ Hàng
Số lượng sản phẩm:(0)

Gửi đơn đặt hàng

Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức
Đối tác - Khách hàng

  » SẢN PHẨM   » Máy phát điện Cummins

Máy phát điện Cummins C880, 1000KVA

Mã SP: C888

Giá SP: 151,000 USD

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

Mã SP: DANH SÁCH

Giá SP: Call

Máy phát điện Cummins 28KVA

Mã SP: C25

Giá SP: 10,400 USD

Máy phát điện Cummins C30, 32KVA, máy trần

Mã SP: C30

Giá SP: 11,047 USD

Máy phát điện Cummins 41KVA

Mã SP: C40

Giá SP: 11,310 USD

Máy phát điện Cummins 55KVA

Mã SP: C50

Giá SP: 12,645 USD

Máy phát điện Cummins 65KVA

Mã SP: C60

Giá SP: 12,860 USD

Máy phát điện Cummin 95KVA

Mã SP: C85

Giá SP: 14,240 VNĐ

Máy phát điện Cummins 110KVA

Mã SP: C100

Giá SP: 13,884 USD

Máy phát điện Cummins 132KVA

Mã SP: C120

Giá SP: 15,150 USD

Máy phát điện Cummins 150KVA

Mã SP: C150

Giá SP: 15,970 USD

Máy phát điện Cummins 175KVA

Mã SP: C160

Giá SP: 20,194 USD

Máy phát điện 198KVA

Mã SP: C180

Giá SP: 20,532 USD

Máy phát điện Cummins 225KVA

Mã SP: C200

Giá SP: 25,230 USD